Záruka a servis

Záruka se vztahuje na

  • skla 15 let
  • PVC prvky, kování, konstrukční, montážní a výrobní vady 10 let
  • těsnící příruby a těsnění 5 let

Poskytujeme Vám ke stažení ve formátu PDF:

Pokud máte s naším oknem jakýkoli problém, zašlete své připomínky oddělení reklamací:

Marcin Mołdoch
tel. 506-054-753

e-mail.: marcin.moldoch@skyfens.pl

POKYN PRO OZNÁMENÍ REKLAMACE

 

I. Chcete-li podat reklamaci, vyplňte reklamační formulář a následně jej odešlete e-mailem, faxem nebo poštou společnosti Skyfens Sp. z o.o. K reklamačnímu formuláři musí být navíc přiložena faktura za prodej oken koncovému zákazníkovi. Pokud je důvodem reklamace neúplnost zboží – chybějící součásti v dodávce, k reklamaci musí být přiložen sken dodacího listu popisující nedostatky a potvrzený podpisem řidiče. Zjevné vady by měly být nahlášeny v den dodání, nejpozději však do 3 dnů od data převzetí produktu.

II. Reklamační formulář by měl být pečlivě vyplněn. Reklamace podané bez formuláře nebo bez prodejní faktury nebo nesprávně vyplněné nebudou zaregistrovány a posouzeny.

III. Vysvětlení reklamačního formuláře.

1) Údaje ohlašující osoby: Prodejce podávající reklamaci je povinen uvést základní údaje, které jsou nezbytné pro další postup vyřizování reklamace. Je nutné uvést název firmy, číslo obchodního partnera a číslo objednávky, na kterou je podána reklamace, a také číslo faktury a datum nákupu zboží ve firmě Skyfens Sp. z o.o. (dříve Dobroplast)

2) Údaje o uživateli reklamovaného produktu: Prodejce je povinen uvést údaje o osobě využívající daná okna

3) Podávám reklamaci na zakoupené zboží: Tento bod by měl popisovat reklamované zboží, jeho název, rozměry, systém a barvu

4) Předmět reklamace: Popis reklamace by měl popisovat, co je důvodem reklamace, a také uvést, kdy a za jakých okolností byly vady zjištěny, a podrobně popsat poškození. Dále je nutné načrtnout reklamované okno a označit místo, kde se nachází závada.

5) Montáž oken provedena V tomto bodě byste měli označit křížkem kdo montoval reklamovaná okna Zda montáž vykonal náš prodejce nebo koncový zákazník sám, kupujíc pouze samotná okna.

IV. K reklamaci by měly být přiloženy fotografie zobrazující reklamované vady oken. Výjimkou je netěsnosti skel, kde provádíme ověření až po vrácení zásilky do továrny – při předkládání reklamace není třeba zasílat fotografie. Jakákoli závada zasklení nebo profilů jiná než netěsnost skel musí být však zdokumentována na fotografii. V PŘÍPADĚ KLADNÉHO POSOUZENÍ REKLAMACE NETĚSNOSTI SKEL JE PRODEJCE POVINEN SKLA VRÁTIT DO 2 MĚSÍCŮ OD DATA DODÁNÍ.

V. reklamaci musí být popsány všechny vady oken, které reklamujete, v případě výjezdu servisního technika budou odstraněny pouze vady uvedené v reklamaci.

VI. Při prohlídce a ověřování vad zasklení se řiďte Záručním listem a Smlouvou prodejce.

VII. Zboží, které není v souladu s objednávkou nebo je vadné, nesmí být namontováno.

VIII. V případě bezdůvodné reklamace budou ohlašujícímu účtovány náklady na servis.

IX. Reklamované předměty, které byly vzhledem k vadám vyměněny, by měly být vráceny do továrny za účelem ověření odůvodněnosti reklamace. V případě, že zboží nebude vráceno, budou prodejci účtovány náklady na daný předmět.

Zpětná informace ohledně stavu reklamace a způsobu, jakým bude reklamace odstraněna, bude poskytnuta e-mailem nebo telefonicky do 14 dnů od data registrace.