Záruka a servis

Záruka se vztahuje na

Poskytujeme Vám ke stažení ve formátu PDF:

Pokud máte s naším oknem jakýkoli problém, zašlete své připomínky oddělení reklamací:

Marcin Mołdoch
tel. 506-054-753

e-mail.: marcin.moldoch@skyfens.pl nebo reklamacje@skyfens.pl

POKYN PRO OZNÁMENÍ REKLAMACE

I. Za účelem oznámení reklamace:

  • vyplňte reklamační formulář a následně jej zašlete e-mailem nebo formou doporučeného dopisu společnosti Skyfens Sp. z o.o.
  • zašlete doklad potvrzující nákup koncovým zákazníkem nebo vyplněný a podepsaný záruční list.
  • zašlete fotografickou nebo filmovou dokumentaci potvrzující nahlášenou závadu.

V případě viditelného poškození produktu nebo výskytu dílčích vad produktu během přepravy ze Skyfens ke Kupujícímu je jednou z podmínek pro uplatnění reklamace sepsání „Škodního protokolu“ při předání za přítomnosti dodavatele. Škodní protokol musí být podepsán Kupujícím a zástupcem společnosti dodávající produkt.

Výhrady týkající se nedostatků nebo poškození, které nejsou viditelné v době dodávky, by měly být oznámeny Výrobci do 5 dnů od data přijetí.

II. Reklamační formulář je třeba pečlivě vyplnit. Reklamace podané bez tohoto formuláře a bez dokladu potvrzujícího nákup nebudou registrovány a posouzeny.

III. Vysvětlení reklamačního formuláře.

1) Údaje o prodejci:

Dealer podávající reklamaci je povinen uvést základní údaje, které jsou nezbytné pro další postup vyřizování reklamace. Je nutné uvést název firmy, číslo dealera a číslo objednávky, na kterou je podána reklamace, a také číslo faktury a datum nákupu zboží ve firmě Skyfens Sp. z o.o.

2) Údaje uživatele reklamovaného produktu.

Dealer nebo konečný zákazník je povinen poskytnout údaje o osobě užívající produkt, včetně adresy, kde je produkt instalován a kontaktního telefonního čísla.

3) Předkládám reklamaci zakoupeného zboží.

V tomto bodě by mělo být popsáno reklamované zboží, jeho název, druh, rozměry, barva a množství.

4) Předmět reklamace.

Popis reklamace by měl popisovat, co je důvodem reklamace, uvádět kdy a za jakých okolností byly vady zjištěny, a podrobně popsat poškození. Dále je nutné načrtnout reklamované okno a označit místo, kde se nachází závada.

5) Montáž oken byla provedena

V tomto bodě prosím označte křížkem, kdo provedl montáž reklamovaného produktu. Byla provedena Dealerem / Prodejcem nebo koncovým zákazníkem. Dealer / Prodejce by navíc měl umístit razítko.

IV. Reklamace musí obsahovat všechny zjištěné vady, které se k reklamaci vztahují. V případě výjezdu servisního technika budou odstraněny pouze závady uvedené v reklamaci.

V. Zboží, které není v souladu s objednávkou nebo je vadné, nesmí být namontováno.

VI. V případě výměny zboží za nové, bez závad, si výrobce vyhrazuje právo reklamované zboží odebrat.

VII. Zpětná informace ohledně stavu reklamace a způsobu, jakým bude reklamace odstraněna, bude poskytnuta e-mailem nebo telefonicky do 14 dnů od data registrace.

VIII. Podrobné záruční podmínky jsou součástí Záručního listu.