Awnings for SUPRO and SKYLIGHT roof windows.

Shading and protection for your roof windows! Our external SkyMAR awning is a perfect complement to your SUPRO and SKYLIGHT window line. It is a modern solution that ensures optimal shading and protection for your attic all year round. In summer, SkyMAR effectively protects rooms from overheating, keeping them pleasantly cool and comfortable. In winter, the awning prevents heat loss, supporting the thermal insulation of your home. Our awning not only protects from the sun and keeps the temperature optimal, but also acts as protection against weather conditions. You don’t have to worry about rain or wind – SkyMAR effectively dampens the sound of rain and protects your window from possible damage. Additionally, the external SkyMAR awning ensures appropriate privacy in your attic. Give your roof windows excellent support and protection by choosing the SkyMAR awning. It’s not only a practical solution but also a stylish addition to the look of your home. Discover all the benefits that SkyMAR awning can offer you and enjoy the comfort and protection of your attic all year round!

The SCREEN SKY material used to make this awning consists of high-quality glass fibers coated in PVC, ensuring durability and resistance to extreme weather conditions. This not only protects your window from external factors such as wind or temperature changes, but also allows for light control and maintains visual contact with the surroundings. It is worth mentioning that pulling down the SkyMAR awning does not limit the functionality of your window. You can freely use your window while maintaining full control over shading and protection. Customize the SkyMAR outdoor awning to your home and enjoy not only functionality, but also the aesthetic it brings to your interior. Discover all the benefits that the SkyMAR awning has to offer and create the perfect place for relaxation and protection for your roof windows.

Advantages and benefits:

  • Effective protection against light and heat radiation
  • Protection against external weather factors and noise
  • Full functionality in any position of the window sash
  • Class 2 wind resistance
  • Wide range of materials to choose from with varying degree of light transmission

ATTENTION - when ordering an awning, be sure to indicate which window it will be fitted to: SUPRO, SKYLIGHT PLUS or SKYLIGHT. (These models differ from each other)

Gwarancja

Pięcioletnia gwarancja: Jesteśmy przekonani o jakości naszej rolety zewnętrznej do okien dachowych i dlatego oferujemy naszym klientom pięcioletnią gwarancję na ten produkt. Gwarantujemy, że roleta będzie wolna od wad materiałowych i fabrycznych oraz będzie działać zgodnie z naszymi specyfikacjami przez okres dwóch lat od daty zakupu.

W ramach gwarancji, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, nasz zespół obsługi klienta będzie gotów udzielić profesjonalnej pomocy i podjąć wszelkie działania naprawcze lub wymienić uszkodzone części. Naszym celem jest zapewnienie pełnej satysfakcji naszych klientów, dlatego podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić sprawne działanie rolety.

Ważne jest, aby pamiętać, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, niewłaściwą instalacją lub nieuprawnionymi modyfikacjami produktu. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z warunkami gwarancji, które zostaną dostarczone wraz z produktem.

Pięcioletnia gwarancja to nasze zobowiązanie do jakości i zaufania. Daje to naszym klientom spokój i pewność, że dokonując zakupu naszej rolety zewnętrznej SkyROLL, otrzymują produkt, na którym można polegać przez długi czas.