Pre architektov

Súbory na stiahnutie

Výkres okna v plochej zástavbe (plochá príruba)

Výkres okná vo vysokej zástavbe (vlnitá príruba)

Dúfame, že výkresy prierezu podľa fragmentov ukážkových striech s nainštalovaným strešným oknom SUPRO Skylight Premium uľahčí Vašu projekčnú prácu.

Akékoľvek otázky, postrehy a komentáre k neštandardným riešeniam vyplývajúcim z Vašich projektov, prosím zašlite na adresu e-mail biuro@skyfens.pl