Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES oraz RODO W SERWISIE INTERNETOWYM
skyfens.pl

Zapewniamy naszym użytkownikom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych zgodnie z Art. 13 RODO.

§1 Definicje
1. Administrator: Skyfens Sp. z o.o. ul. Vetterów 7 20-277 Lublin; KRS: 0000867508; Regon: 387489544; NIP: 5272940346
2. Dane osobowe – wszystkie dane o osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania lub zidentyfikowanej przez czynniki określające jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, a także zgromadzone informacje za pośrednictwem plików cookie lub innej podobnej technologii.
3. Polityka prywatności – niniejsza polityka.
4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Ustawa: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
5. Strona – strona prowadzona pod adresem skyfens.pl przez Administratora.
6. Użytkownik: korzystająca z funkcjonalności strony osoba fizyczna.

§2 Administrator danych osobowych
Administratorem jest Skyfens Sp. z o.o. ul. Vetterów 7 20-277 Lublin; KRS: 0000867508; Regon: 387489544; NIP: 5272940346

§3 Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przekazywane nam przez Użytkownika przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa. Dane osobowe Użytkownika przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Strony. Korzystanie ze strony przesyłając zapytanie przez stronę podane dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przetwarzane są w określonym celu i zakresie:
a) prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
b) celem realizacji obsługi zapytań

§4 Odbiorcy danych
1. Dane mogą być przekazane pracującym na zlecenie Skyfens Sp. z o.o., podmiotom świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, księgowe, finansowe, czy agencjom marketingowym, a także na uzasadnione żądania sądom, organom publicznym w przypadku obrony skyfens.pl, przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu roszczeń dochodzenia.
2. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych:
dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa NIP: 7010198361 Regon: 141998822 KRS: 0000336780 celem przechowywania danych osobowych na serwerze.

§5 Okres przechowywania danych osobowych
Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez czas potrzebny na osiągnięcie wyznaczonego celu. Po tym okresie dane osobowe będą usunięte lub zniszczone.

§6 Prawa związane z danymi
Użytkownikowi przysługują prawa do:

  • dostępu do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  • do uzyskania kopii danych do sprostowania danych
  • do usunięcia danych do ograniczonego przetwarzania
  • do przenoszenia danych
  • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
  • do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych

§7 Prawo wycofania zgody
Jeżeli Administrator dane osobowe przetwarza na podstawie danej zgody, użytkownik w każdej chwili taką zgodę może wycofać wysyłając maila na biuro@skyfens.pl
Do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe legalnie, a odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

§8 Pliki cookies i inne technologie
1. Strona posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z naszej Strony. Pliki cookies zapisywane na komputerze Użytkownika przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

2. Strona skyfens.pl stosuje technologię śledzące działania użytkowników w ramach strony:
a) piksel konwersji Facebook, który pomaga zarządzać reklamami w serwisie Facebook oraz prowadzić działania remarketingowe
b) Google Analitics – kod śledzenia pozwalający analizować statystyki strony.

§9 Skargi Jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10 Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych Dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

§11 Zmiany w Polityce Prywatności
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01 czerwca 2021 r.