o nas

Spoznajte nás bližšie

Závod na výrobu strešných okien bol založený v Lubline v roku 2008.

Střešní okna Skylight jsou založena na autorském konceptu jak systému PVC profilů, tak i systému kování potvrzeného testem čistoty patentu a přihláškou k Evropskému patentovému úřadu. Nový produkt je vyrábaný pomocou moderného strojového parku.

Oddelenie spracovaní PVC reprezentujú spoločnosti Hollinger a ROTOX, spracovanie plechov zastupujú neoceniteľné a univerzálne laserové rezačky Amada a pneumatické zariadenia a valcovacie linky vlastnej konštrukcie. Nový závod je ďalším náradím, ktoré pomáha dosiahnuť hlavný cieľ Skyfens, akým je poskytovať Zákazníkom produkty najvyššej svetovej kvality za atraktívnu cenu.

Propozície nového strešného okna predstavuje kombináciou pracovitosti, presnosti, funkčnosti a estetiky s dostupnou cenou. Pozývame Vás, aby ste si prečítali informácie obsiahnuté na našich webových stránkach!

SKYFENS-producent-okien-dachowych-Biuro-Lublin

(Oddelenie konštrukcie a Kontroly kvality) Technické oddelenie dohliada na zhodu parametrov vyrobeného výrobku s výsledkami skúšok okien, vykonávaných v pražskom inštitúte CSI a dbá tiež na neustálu modernizáciu a konštrukciu nových zariadení a náradia, ktoré zlepšujú efektivitu výroby a kvalitu produktov. K prioritným úlohám oddelenia patrí aj modernizácia strojového parku za účelom zlepšenia kvality všetkých produktov závodu.